Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych szkoleń

szkolenie

Działalność GKRPA.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie

Szkolenie dla GKRPA, pełnomocników/koordynatorów

Fotolia_53485834_XS

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Szkolenie dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi oraz osób wydających zezwolenia i kontrolujących punkty sprzedaży

Fotolia_69658174_XS

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego – zasady postępowania z osobą zgłoszoną do komisji

Szkolenie dla członków GKRPA, pracowników socjalnych, kuratorów

fotolia_85653548_xs

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Warsztaty budowania programu w oparciu o rekomendacje PARPA, a także rozstrzygnięcia organów kontrolnych: NIK i RIO

Fotolia_45320932_XS

Uzależnienie i współuzależnienie z perspektywy osoby pomagającej

Szkolenie dla członków GKRPA, pracowników socjalnych, kuratorów, …

Fotolia_60836904_XS

Interdyscyplinarna współpraca w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Fotolia_65185659_XS

Przemoc w rodzinie

Szkolenie dla członków GKRPA i zespołów interdyscyplinarnych, wychowawców świetlic, pracowników socjalnych, asystentów rodziny

Fotolia_52601999_XS

Pomaganie osobie doznającej przemocy w rodzinie

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wychowawców świetlic, …

kdki

Dopalacze i narkotyki

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz do prowadzenia spotkań edukacyjnych z rodzicami.