Zrealizowane projekty

Projekty współfinansowane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorząd-Województwa-Wielkopolskiego

Picture

2016

 • • Droga do trzeźwości – motywacja własna albo przymus.
 • • Profilaktyka FASD – wczesna edukacja, późniejsze efekty.


Picture

2015

 • • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – rola pielęgniarki i położnej w diagnostyce i profilaktyce.
 • • Przemoc domowa – warsztaty pomagania.
 • • Dopalacze, inne narkotyki, alkohol – współczesne wyzwania.


Picture

2014

 • • Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej.
 • • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – rola pielęgniarki i położnej w diagnostyce i profilaktyce.
 • • Bezpieczny Strażak w akcji.

 

Picture

2013

 • • W trosce o zdrowie dzieci. FAS – zrozumieć, zareagować, zadbać.
 • • Wzmocnienie udziału służby zdrowia w działaniach na rzecz wspierania ofiar przemocy w rodzinie w ramach zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • • FAS – zrozumieć – zareagować – zadbać.
 • • Odpowiedzialny kierowca to trzeźwy kierowca.

 

Picture

2012

 • • Przygotowanie do szkolnej profilaktyki.
 • • Pomaganie rodzinom z problemem alkoholowym z perspektywy Policji.  Szkolenie przygotowujące policjantów do profesjonalnych interwencji i innych działań pomocowych.
 • • Oddziaływania socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej.

 

Picture

2011

 • • Praktyka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o znowelizowaną ustawę – specjalistyczne warsztaty dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych.
 • • Spotkanie pełnomocników/koordynatorów gmin wielkopolskich ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.


Picture

2010

 • • Mój świadomy wybór.

 

Picture

2009

 • • Szkoła w profilaktyce i edukacji FAS.


Picture

2008

 • • Nauczyciel – lider profilaktyki FAS w szkole

Projekty współfinansowane przez
Wojewodę Wielkopolskiego

5

Picture

2014

 • • Kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dla członków rodzin w kryzysie.
 • • Profilaktyka problemów uzależnień w świetlicy.

 

Picture

2013

 • • Kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dla członków rodzin w kryzysie

 

Picture

2012

 • • Kobieta liderka zmian prorozwojowych w rodzinach w kryzysie.


Picture

2011

 • • Warsztaty profilaktyczne w naszej szkole – Dzień promocji zdrowia.


Picture

2009

 • • Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – wolni od uzależnień.

Projekty współfinansowane przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

3

 

 

Picture

2013

 • • Nadal aktywni, ciągle potrzebni.

 

Projekt realizowany przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

2

 

 

Picture

2011

 • • Socjoterapia – skuteczna pomoc.


Picture

2009

 • •  Socjoterapia – skuteczna pomoc.

Projekt współfinansowany przez Powiat Poznański

4

Picture

2013

 • • Wzmocnienie udziału pracowników oświaty w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty.

Projekt współfinansowany przez Miasto Sosnowiec

Picture

2013

 • • Mój świadomy wybór.